PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory mají spotřebitelé právo v souladu se ČOI do 14 dnů od převzetí informovat, že odstoupí od smlouvy, aniž by museli své rozhodnutí odůvodnit. Spotřebitel je fyzická osoba, která nabývá nebo používá zboží a služby pro účely mimo svou profesní nebo výdělečnou činnost. Možnost odstoupit od smlouvy v souladu se ČOI se tedy NEMÁ na právnické osoby.

V případě, že prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozeno nebo že vrácené množství neodpovídá, je spotřebitel odpovědný za sníženou hodnotu zboží, pokud je snížení hodnoty výsledkem akcí, které nejsou nezbytné k určení povahy , vlastnosti a fungování zboží. Spotřebitel může položky zkontrolovat a vyzkoušet v rozsahu nezbytném k určení skutečné situace. Pouze na základě snížení hodnoty zboží v důsledku chování spotřebitele může společnost zbavit spotřebitele práva odstoupit od smlouvy, a tím získat zpět kupní cenu.

Má se za to, že jste zrušili prohlášení o zrušení včas, pokud jej předložíte ve lhůtě stanovené pro odstoupení. Důkazní břemeno týkající se výkonu práva na odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nese spotřebitel.

Pokud jste již zboží obdrželi a odstoupili od smlouvy, musíte zboží vrátit do 14 dnů po oznámení o zrušení doporučenou poštou jako balíček na naši adresu: PJU, Heršpická 875/6a, 600 10, Depo Brno 71

Pokud zboží odešlete před uplynutím 14denní lhůty pro vrácení, považuje se za vrácené zboží včas.

Vraťte položky jako balík, nikoli jako dopis. K vráceným výrobkům musí být přiložen reklamační kod, který obdržíte po vyplnění vašeho online formuláře. Zaslání balíčku bez vašeho reklamačního kodu může výrazně prodloužit dobu potřebnou k vyřízení vaší stížnosti.Nepřijímáme balíčky na naše náklady.

V případě odstoupení od smlouvy pokrývá spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží, které jsou účtovány podle ceníku doručovací služby a závisí na druhu a velikosti balení.

Spotřebitelé nemohou požadovat náhradu vzniklých dodatečných nákladů, pokud se výslovně rozhodli pro jiný typ zásilky, než je nákladově nejefektivnější standardní zásilka nabízená společností.

Pokud jste již za objednané zboží zaplatili, vrátíme vám všechny přijaté platby (celkové nákupní a dodací náklady), které jste provedli v důsledku objednávky, okamžitě, nebo do 14 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a obdržení dokladu, že zboží jste již odeslali na naši adresu doporučenou poštou. Klient nemá právo vyžadovat vrácení nákladů které nastali v případě, že se rozhodl pro jinou formu dopravy než je cenově nejvýhodnější doprava kterou nabízí prodávající.

Přijatou platbu vám vrátíme pomoci stejné platební metody, jakou jste použili při nákupu. V případě platby na dobírku vám bude kuplní cena vrácena na IBAN ( číslo vašeho účtu ve formátu pro zahraniční platby), který jste uvedli ve svém formuláři. Kupní cenu NEVRACÍME složenkou.

Pokud produkt nefunguje správně nebo nefunguje podle očekávání, zavolejte prosím na naši technickou službu na telefonní číslo, kde vám naši konzultanti pomohou s nezbytným objasněním. Zabráníte tak možnému zneužití produktu a poškození samotného produktu a možnému poškození jiných věcí.

Nebudeme moci vzít v úvahu žádné výrobky, o nichž jsme zjistili, že jsou poškozeny nesprávným nebo nevhodným použitím nebo manipulací, což není nezbytně nutné k určení povahy, vlastností a fungování zboží. Pokud si přejete takový produkt stáhnout po zamítnutí reklamace, zašleme vám jej, účtujeme vám náklady spojené s dodáním takového produktu, nebo si jej můžete vyzvednout na naší adrese.

Formulář pro odstoupení lze najít na: bit.ly/KHodstop